محصولات

عرضه مرغ و محصولات در استان مازندران و همچنین سایر استان های کشور از جمله اهداف کشتارگاه صنعتی بابل طیور می باشد.

محصولات قطعه بندی و بسته بندی شده کشتارگاه صنعتی بابل طیور شامل اقلام ذیل می باشد.

 1. مرغ بسته بندی گرم روز

 2. مرغ بسته بندی منجمد

 3. ران با پوست

 4. ران بی پوست

 5. سینه با پوست

 6. فیله

 7. جوجه کباب با استخوان

 8. جوجه کباب بی استخوان

 9. بال

 10. کتف

 11. بال و کتف

 12. نوک ران

 13. شینسل سینه

 14. شینسل ران

 15. جگر مرغ

 16. دل مرغ

 17. سنگدان مرغ

 18. گردن مرغ

 19. پا مرغ

درباره ی نویسنده