۶ [سالن مرغ گوشتی]

سالن پرورش مرغ به صورت صنعتی مدار بسته

درباره administrator