توصیه های بهداشتی در خصوص فرآورده های خام دامی سالم

مشخصات گوشت قرمز تازه ، سالم و بهداشتی

 گوشت قرمز تازه باید از نظر ظاهری دارای مشخصات ذیل باشد:

 ·   رنگ گوشت باید به رنگ طبیعی گوشت دام بوده(قرمز متمایل به صورتی روشن) و رنگ روشن طبیعی آن نباید تیره باشد و هر گونه تغییر رنگ از قرمز به سبز ، قهوه ای و خاکستری و یا ایجاد یک لایه لزج و چسبناک از علائم فساد گوشت است.

·       سطح خارجی باید بدون رطوبت باشد.

·   هیچگونه بوی غیر طبیعی مانند بوی ترشیدگی یا تعفن نباید حس شود و استشمام بوی غیر طبیعی در محل اتصال گوشت به استخوان از علائم فساد عمقی است.

·   گوشت (عضلات ) باید سفت و دارای قوام خاص بوده و نباید نرم و لزج و یا خشک و چروکیده باشد.

·       گوشت باید تمیز و عاری از خونمردگی ، ضربه ، بیماری و یا ذرات  خارجی قابل رویت باشد.

*چربی گوشت باید سفت و سفید یا متمایل به سفید و بدون هیچگونه بوی غیر طبیعی باشد.

* گوشت قرمز می بایست در کشتارگاههای مجاز تهیه شده و دارای مهر دامپزشکی باشد.

*از خرید گوشت لاشه دام های خیابانی جدا خوداری کنید.

*عرضه و نگهداری گوشت قرمز باید در داخل یخچالهای ویترین دار صورت گیرد و مقدار گوشت موجود در مغازه باید متناسب با ظرفیت یخچال فروشگاه باشد.

*از خرید گوشت قرمزی که خارج از یخچال نگهداری می شود جدا خودداری کنید.

*گوشت قرمز تازه (بسته بندی معمولی) در دمای برودت یخچال (صفر تا ۴ درجه سانتیگراد) سه روز عمر ماندگاری دارد.

مشخصات گوشت قرمز منجمدسالم و بهداشتی

*گوشت قرمز منجمد ، پس از رفع انجماد باید قوام طبیعی خود را حفظ کرده و سطح آن لیز و لزج نباشد.

·       داخل بسته بندی گوشت منجمد باید فاقد مواد خارجی ، خونابه یا آب منجمد شده باشد.

*  گوشت منجمد باید عاری از آثار سوختگی ناشی از انجماد ( لکه هایی با رنگ سفید گچی تا خاکستری ) و یا قارچ زدگی ( لکه های رنگی ناشی از رشد قارچ ) باشد.

*گوشت منجمد باید در بسته بندی سالم ، بدون عیب و پارگی و دارای نشانه گذاری مربوطه ( از جمله تاریخ تولید و انقضاء ، مجوز سازمان دامپزشکی و … ) به صورت خوانا و به زبان فارسی عرضه گردد.

*گوشت قرمز منجمد(بسته بندی معمولی)  در دمای برودت فریزر (۱۸- درجه سانتیگراد ) یکسال عمر ماندگاری خواهد داشت.

*برای رفع انجماد گوشت منجمد آن را به مدت ۲۴ ساعت در دمای برودت یخچال ( صفر تا ۴ درجه سانتیگراد) قرار دهید.برای رفع انجماد سریع تر می توان از ماکروویو استفاده نمود.در صورتی که از روش دوم استفاده می نمایید باید هر چه سریعتر پس ازرفع انجماد، گوشت را بپزید.

 خصوصیات گوشت چرخ کرده سالم و بهداشتی

*توجه نمایید که گوشت می بایست در حضور مشتری چرخ شود.

* گوشت های چرخ کرده را در بسته بندی های مورد تایید دامپزشکی تهیه نمایید.

*از خرید گوشت چرخ کرده آماده جدا خودداری کنید، چون احتمال دارد برای تهیه آن از جگر سفید ، پستان ،طحال ،سنگدان مرغ و یا گوشت دام های بیمار و مرده استفاده شده باشد.

*عمر نگهداری گوشت چرخ کرده تازه(بسته بندی معمولی)  در دمای برودت یخچال (صفر تا ۴ درجه سانتیگراد) دو روز می باشد.

* عمر نگهداری گوشت چرخ کرده منجمد (بسته بندی معمولی) در دمای برودت فریزر (۱۸- درجه سانتیگراد )  سه ماه می باشد.

مشخصات ماهی سالم و بهداشتی

·        ماهی سالم و بهداشتی می بایست در کنار یخ و یا در یخچال نگهداری شود.

·        از خرید ماهیان تازه که بدون یخ و یا خارج از یخچال عرضه می شوند، خود داری نمایید.

·   ماهیان منجمد را حتماً می بایست درفریزر نگهداری کرد. بنابراین از خرید آبزیان منجمدی که خارج از محیط فریزر عرضه می گردند، خود داری نمایید.

·   ماهی سالم باید دارای آبشش هایی به رنگ قرمز درخشان ، چشم هایی برآمده ، پوست مرطوب لزج و براق ، جداره شکمی سفت و محکم بوده، بطوریکه با فشردن انگشت به بافت ، جای انگشت به سرعت به حالت اولیه برگردد.

·        شکل ظاهری ماهی باید دارای جلای فلزی بوده و فلس ها محکم به پوست چسبیده باشند.

·   بوی طبیعی ماهی ، بوی گیاهان دریایی و یا بوی مرداب است. بنابراین استشمام بوهای تند ، آمونیاکی ، ترشیدگی و گندیدگی غیر طبیعی  است.

*فرو رفتگی و کدورت چشم ، شل و وارفته بودن بدن ، نرم و برآمده بودن شکم ، خشک و کدر بودن ظاهر عمومی و کنده شدن فلس ها از علائم کهنگی و یا فساد ماهی است.

  *عمر نگهداری ماهی شکم خالی تازه(بسته بندی معمولی)  در دمای برودت یخچال(صفر تا ۴ درجه سانتیگراد) سه روز می باشد.

*ماهی شکم خالی منجمد(بسته بندی معمولی)  را می توان در دمای برودت فریزر نه ماه نگهداری نمود.

 مشخصات تخم مرغ سالم و بهداشتی

·        تخم مرغ سالم و بهداشتی دارای پوسته سالم، بدون ترک ، تمیز و عاری از کثیفی است.

·        بیضی شکل و دارای وزن ۵۵ تا ۶۵ گرم است.

·        فاقد لکه های خونی و یا گوشتی و بوی متعفن است.

·   در هنگام شکستن تخم مرغ ، سفیده آن نباید با زرده مخلوط گردد و زرده تخم مرغ باید به صورت گرد و کروی در مرکز سفیده قرار گیرد.

*تخم مرغ می بایست در یخچال و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

*عمر ماندگاری تخم مرغ تازه در دمای برودت یخچال یک ماه می باشد.

 مشخصات مرغ منجمد سالم و بهداشتی

مرغ منجمد می بایست ویژگی های ذیل را دارا باشد:

·        مرغی که به صورت منجمد عرضه می شود باید به صورت منجمد به دست مصرف کننده برسد.

·        گوشت مرغ منجمد ، پس از رفع انجماد باید سختی و قوام طبیعی خود را حفظ کرده و سطح آن لیز و لزج نباشد.

·        داخل بسته بندی مرغ منجمد باید فاقد مواد خارجی ، خونابه یا آب منجمد شده باشد.

·   مرغ منجمد باید عاری از آثار سوختگی ناشی از انجماد ( لکه هایی با رنگ سفید گچی تا خاکستری ) و یا قارچ زدگی ( لکه های رنگی ناشی از رشد قارچ ) باشد.

*مرغ منجمد باید در کیسه های پلاستیکی سالم ، بدون عیب و پارگی و دارای نشانه گذاری مربوطه بوده و ( از جمله تاریخ تولید و انقضاء مجوز سازمان دامپزشکی ، شرایط نگهداری و … ) به صورت خوانا و به زبان فارسی عرضه شود.

*گوشت مرع منجمد(بسته بندی معمولی)  را می توان در دمای برودت فریزر (۱۸- درجه سانتیگراد ) یکسال نگهداری نمود.

مشخصات گوشت مرغ تازه ، سالم و بهداشتی

لاشه مرغ تازه باید از نظر ظاهری دارای مشخصات ذیل باشد:

·   پوست به طور یکنواخت روی بدن کشیده و عاری از هر گونه پارگی یا تورم ، خونمردگی ، تغییر رنگ و خراش باشد.

·        کاملاً تمیز ، عاری از ذرات خارجی و پرکنی آن به طور کامل انجام گرفته باشد.

·        هیچگونه بوی غیر طبیعی مانند بوی ترشیدگی یا تعفن از آن به مشام نرسد.

·       عضلات دارای سفتی و قوام طبیعی و چربی ها به رنگ زرد روشن یکنواخت و بدون هر گونه بوی غیر طبیعی باشد.

·       محتویات داخل شکم آن به طور کامل تخلیه شده باشد.

*گوشت مرغ تازه را می توان در دمای برودت یخچال(صفر تا ۴ درجه سانتیگراد) سه  روز نگهداری نمود.

خصوصیات جگر سالم وبهداشتی

*جگر سالم و بهداشتی دارای رنگ قرمز متمایل به قهوه ای است.

*فاقد هرگونه لکه های رنگی ، رنگ پریدگی ، پر خونی و خونریزی می باشد.

*زرد شدن رنگ جگر و همچنین تیرگی بیش از حد آن غیر طبیعی است.

* جگر سالم دارای لبه های تیز بوده و قوام طبیعی دارد و بافت جگر به راحتی از هم نمی پاشد.

*گرد شدن لبه های جگر نشانه متورم بودن آن است و غیر عادی تلقی می شود.

*عاری از هرگونه کیست ، دانه های غیر طبیعی و انگل است.

*بدون هر گونه بوی غیر طبیعی از قبیل ترشیدگی ، گندیدگی و تعفن می  باشد.

*جگر و سایر آلایش های خوراکی تازه  گاو و گوسفند(بسته بندی معمولی)  در دمای برودت یخچال(صفر تا ۴ درجه سانتیگراد) دو روز عمر ماندگاری دارند.

* جگر و سایر آلایش های خوراکی منجمد  گاو و گوسفند(بسته بندی معمولی)  در دمای برودت فریزر (۱۸- درجه سانتیگراد) سه ماه عمر نگهداری دارند.

* جگر و سایر آلایش های خوراکی تازه مرغ (بسته بندی معمولی) در دمای برودت یخچال(صفر تا ۴ درجه سانتیگراد) دو روز عمر ماندگاری دارند.

* جگر و سایر آلایش های خوراکی منجمد  مرغ(بسته بندی معمولی)  در دمای برودت فریزر (۱۸- درجه سانتیگراد) سه ماه عمر نگهداری دارند.

خصوصیات ظاهری فرآورده های گوشتی سالم (سوسیس ،کالباس و…)

*پوست فرآورده های گوشتی سالم باید براق باشد(پوست چروکیده نشانه ماندگی است)

*دارای بسته بندی مناسب و بدون حباب باشد.

*پس از پخته شدن کاهش حجم ندهد.

*فاقد لکه های تیره و سبز رنگ باشد.

*سوسیس و کالباس های تازه تا دو روز و نوع خشک تا ۵ هفته در دمای برودت یخچال  قابلیت نگهداری دارند .

*سوسیس و کالباس سالم و بهداشتی دارای رنگ قرمز روشن و یکنواخت با طعم و بوی مطبوع است.

شهروندان گرامی:

آیا میدانید عوامل مهم در حفظ سلامت مواد غذایی رعایت بهداشت در تولید ، نگهداری و توزیع آن می باشد و عرضه گوشت قرمز و مرغ در خارج از یخچال غیر بهداشتی و بیماری زاست؟

شهروندان گرامی :

آیا می دانید شما مهمترین عامل تأثیر گذار در توسعه بهداشت کشور هستید؟

انواع فرآورده های مرغ و ماهی ( جوجه کبابی ، شنیتسل و … ) گوشت چرخ کرده را فقط در بسته بندی های تحت نظارت دامپزشکی تهیه فرمایید.

شهروندان گرامی :

آیا می دانید بسیاری از بیماریهای عفونی از راه مصرف فرآورده های دامی غیر بهداشتی منتقل می شوند؟

بسته بندی های تحت نظارت دامپزشکی وسیله ای برای اطمینان بیشتر از کیفیت و بهداشت فرآورد ه های دامی است.

درباره administrator